Grafik Rekap Perkara E-Court Per Tahun
Pengadilan Agama Dabo Singkep


Jumlah Perkara E-Court Seluruhnya Sejumlah : 185 Perkara
Tahun 2019 : 2 Perkara - Tahun 2020 : 35 Perkara - Tahun 2021 : 79 Perkara - Tahun 2022 : 69 Perkara - Tahun 2023 : 0 Perkara